زبان - Language

Menu

مقاله ها

ثبت نام مسابقه بین المللی IEEEXtreme

ثبت نام مسابقه بین المللی برنامه نویسی IEEEXtreme  آغاز گردید. برای شرکت در مسابقه که در تاریخ 24 اکتبر برگزار میگردد، فرم پیش ثبت نام را از این محل دانلود کرده و پس از تکمیل، داخل باکس شاخه دانشجویی IEEE (شماره 40) واقع در طبقه دوم ساختمان قدیم دانشکده بیاندازید.

در صورتی که عضو موسسه IEEE نیستید، در فرم پیش ثبت نام، محل شماره عضویت را خالی بگذارید.

دانلود فرم پیش ثبت نام

قوانین و شرایط مسابقه

Go to top
porno izle,hacklink,escort eskişehir,hacklink satış,alanya escort bayan,escort alanya,alanya escort,eskişehir escort,wordpress download,