زبان - Language

Menu

تاریخچه

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران در آوریل سال ۱۹۹۶ توسط چند تن‌ از مسئولان IEEE تأیید شد. که از قوانین همین کمیته در ۱۴ فوریه سال ۱۹۹۷ به صورت رسمی‌ اعلام شد که متابعت می‌کند. ما اولین شاخه دانشجویی هستیم که در IRAN section حضور داشتیم. در نتیجه سعی‌ بر آن داریم که ماننده دیگر دانشگاه‌های ایران مسئولیت معرفی‌ و اهداف این مجموعه در دانشگاهمان را بر عهده بگیریم.

Go to top
porno izle,hacklink,escort eskişehir,hacklink satış,alanya escort bayan,escort alanya,alanya escort,eskişehir escort,wordpress download,