زبان - Language

Menu

اهداف

 

 

 

دانشجویان با استعداد و متعهد دانشگاه ها  و فعالیت های دانشجویی داوطلبانه آنها سرمایه ی اصلی حرکت رو به جلو، توسعه و پیشرفت هر دانشگاهی است و ما خود را موظف به اهتمام هرچه بیشتر در چارچوب قوانین و چشم انداز های کشور نسبت به اجرای فعالیت های بزرگ دانشجویی می دانیم.

در دوره کنونی انقلاب اسلامی، همگی به روشنی می دانیم نیاز اصلی و هدف والای کشور، توسعه پایدار است و این امر مقارن است با تحول پایدار و به راستی که «دانشگاه مبدأ تحولات است» و این تحولات جز به دست دانشجویان رقم نخواهد خورد و آن دانشگاهی یکه تاز پیشرفت در جامعه اسلامی و طلایه دار خواهد بود که دانشجویان آن مبدأ این تحولات روبه جلو باشند.

دانشجویان فعال در این دانشگاه و دانشکده، بی هیچ چشم داشتی نسبت به مزد و یا پاداشی، همواره هدف و آرمان خود را ایجاد یا بهبود بسترهای فعالیت های دانشجویی و استفاده حداکثری از این اعتبارات و امکانات در جهت تحقق و برانگیختن این روحیه در میان دانشجویان دیده اند و در جهت آن حرکت می کنند.

Go to top
porno izle,hacklink,escort eskişehir,hacklink satış,alanya escort bayan,escort alanya,alanya escort,eskişehir escort,wordpress download,