آبان ۹, ۱۳۹۶

IEEE ECE tour

تور دانشکده گردی دانشکده ی برق و کامپیوتر فرصتی برای بازدید از آزمایشگاه های گروه های مختلف دانشکده است که میتواند در تصمیم گیری برای انتخاب گرایش و آینده تان شما را یاری دهد.
برای ثبت نام در این رویداد می توانید از روز ۴ شنبه ۱۰ آبان تا ۵ شنبه ۱۱ آبان به سایت مراجعه کنید.
زمان برگزاری: ۲۲ تا ۳۰ آبان
مکان : دانشکده ی برق و کامپیوتر
ثبت نام