Author: محمدهادی عطاریه

مسابقه مقاله نویسی 2019 SPC

IEEE R8 Student Paper Contest (SPC) 2019 توضیحات شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران قصد برگزاری مسابقه…

کارگاه هنر مقاله نویسی

اهمیت شرکت در کارگاه مقاله نویسی توصیه می شود که دانشجویان،‌ پیش از عزیمت به دانشگاه…

سخنرانی مهندس عباس بنی هاشم در مورد مدیریت داده های بزرگ در صنعت

مهندس عباس بنی هاشم در مورد مدیریت داده های بزرگ در صنعت (Enterprise Data Integration)…

نخستین گردهمایی شاخه‌های دانشجویی IEEE

نخستین گردهمایی شاخه‌های دانشجویی IEEE شهر تهران، روز 19 مهرماه به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس و…

مسابقه ملی طراحی سیستم های دیجیتال

پس از برگزاری چهار دوره مسابقه کشوری طراحی سیستم‌های دیجیتال در دانشگاه‌های صنعتی شریف ، صنعتی…

IEEEDay

هر ساله روز۲ اکتبر سالگرد تاسیس انجمن جهانی IEEE رو در سراسر جهان جشن میگیرن. چون…