همایش مهندسی سلول های بنیادی: هم افزایی مهندسی، بیولوژی و پزشکی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده رویان برگزار می کند: “همایش مهندسی سلول های بنیادی: هم افزایی مهندسی، بیولوژی و پزشکی” زمان:  چهارشنبه یک دی ماه، ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵ مکان: اتاق ۸۰۴ ساختمان جدید دانشکده برق و کامپیوتر