همایش چالش های ورود به کسب و کار سنتی و دیجیتال

اگر شما دانشجو یا فارغ التحصیل هستید؛ اگر در فکر راه اندازی یا رونق بخشیدن به کسب و کار شخصی خودتان هستید و یا صرفا به این حوزه علاقه مندید و مایلید که: از تجربه افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده اند استفاده کنید بازار کار آینده خود را بشناسید مهارت های[…]