مهر ۱۲, ۱۳۹۶

پیش ثبت نام IEEEXTREME

IEEEXTREME


لطفا اطلاعات فرم را به دقت تکمیل کنید و تمام اعضای تیم فرم را پر کنند همچنین برای نهایی شدن ثبت نام پس از ارسال فرم بالا از لینک زیر در صفحه ایوند رویداد نیز ثبت نام کنید .

ثبت نام نهایی