مرداد ۲۵, ۱۳۹۶

Embedded Linux Programming

نام دوره:  Embedded Linux Programming

ارائه دهنده: مهندس محمد ثقفی ( ۷ سال سابقه برنامه نویسی embedded )

مکان دوره:  آزمایشگاه رادیو نرم افزار دانشکده فنی دانشگاه تهران

مدت زمان: ۱۴ ساعت

زمان برگزاری: چهار جلسه، پنج شنبه ها ساعت ۹ الی ۱۳ ، شروع: دوم شهریور ۱۳۹۶

هزینه:

دانشجویان دانشگاه تهران: ۱۸۰ هزار تومان

سایر دانشجویان: ۲۵۰ هزار تومان

شرکت کنندگان آزاد: ۳۲۰ هزار تومان

 

ظرفیت: ۱۸ نفر

 

 

ثبت نام

 

دوره شامل کار با بردهای آموزشی و بصورت تعاملی و با انجام آزمایشهای مختلف در زمان کلاس می باشد.

 

  1. Review the hardware of a sample embedded board (BeagleBone/Orange pi)
  2. Exploring Embedded Linux Systems

۲٫۱٫ Embedded Linux Basics

۲٫۲٫ Booting

۲٫۳٫ Managing Linux Systems (System Administration, Exploring the File System, Linux Commands, Linux Processes).

۲٫۴٫ Git

  1. Practical Programming

۳٫۱٫ Scripting Languages (Bash, Python)

۳٫۳ Interfacing to the Input/Output

۳٫۴٫ Cross-Compilation and Eclipse IDE

۳٫۵ Interfacing to the Buses

  1. Advanced Topics

۴٫۱٫ Network programming

۴٫۲٫ Introduction to CMake

۴٫۳٫Writing a Linux Kernel Module

ثبت نام