نخستین گردهمایی شاخه‌های دانشجویی IEEE شهر تهران، روز 19 مهرماه به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس و با حضور نمایندگان شاخه‌های دانشجویی 12 دانشگاه برگزار گردید.