ما را دنبال کنید ...

تیم ما

محمد ترابی پور
محمد ترابی پور
رئیس
یحیی اصل سلیمانی
یحیی اصل سلیمانی
نائب رئیس
مهران مجیدی
مهران مجیدی
خزانه دار
سید محمد حسینی
سید محمد حسینی
دبیر

مراحل عضویت در سایت IEEE جهانی

جدیدترین اخبار

تماس با ما